تدبیر منزل

سلام

کتاب تدبیر منزل اثر استاد عابدی

تدبیر منزل از قدیم علمی بود که حکما و دانشمندان درباره آن کتاب ها نوشتند و اظهار و نظرها کردند. اکنون این مساله کم رنگ تر شده ولی نیاز به این نوع مطالب بیشتر شده است

با توجه به مطالب غنی در دین نسبت به این موضوع، می توان بهتر و بیشتر در این باره کار کرد و مطالب مفید تری نسبت به مطالب دانشمندان گذشته نوشت و به عرضه گذاشت

کتاب تدبیر منزل استاد عابدی کتاب بسیار خوبی برای راه و رسم زندگی است. کمتر کتابی به این موضوع و مطالب توجه کرده است و با دیدن این کتاب خوشحال شدم. خودم تازه خریدم و خوندم. پیشنهاد می کنم حتما داشته باشید و بخونید و عمل کنید.