سلام
طلبه سطح 4 حوزه مشغول به تحصیل و تدریس در حوزه علمیه هستم.
اگر سوالی، مطلبی داشتید که خواستید به بنده انتقال دهید با ایمیل زیر با بنده در ارتباط باشید.


hossainkarimi10@gmail.com